ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs

Project Description

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โปรแกรมของอาคารจะประกอบด้วย ห้องสำหรับผู้ประกอบการ ห่องสัมมนา โถงนิทรรศการ และส่วนสำนักงานและรองรับการอบรม ทัศนศึกษา ดูงานต่างๆ

LOCATION

Pathum Thani, Thailand

CLIENT

TISTR (Thailand)

TEAM

Global Designs, Design Partner

TYPE

Civic + Cultural

SIZE

4,000  m2

PROJECT WEBSITE

www.tistr.or.th

Share