Salana Institute

Project Description

Salana Institute

ศาลานาเป็นโครงการที่ได้รับเชิญเข้าประกวดการ ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรวิถีธรรมชาติ จังหวัดนครปฐม โดยพื้นที่ดินของโครงการติดแม่น้ำท่าจีน

โปรแกรมของอาคารจะประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้และรองรับการอบรม ทัศนศึกษา ดูงานต่างๆ พื้นที่สัมมนา สำนักงาน ร้านค้า แปลงสาธิตในการปลูกข้าวและพืช

แนวความคิดของการออกแบบ ใช้การยกใต้ถุนอาคารเพื่อให้ความชื้นขึ้นสู่ตัวอาคารได้น้อยและให้ลมแม่น้ำลมผ่านอาคารได้ตลอดทั้งโครงการ

จากแปลงสาธิต ผู้ใช้อาคารสามารถขึ้นทางลาดเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารได้ โดยไม่มีอุปสรรคต่อผู้พิการที่ใช้รถเข็น  พื้นที่ใต้ถุนยังเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน โดยไม่ต้องเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคาร

ตัวอาคารได้ถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงวงรี เพื่อให้อาคารมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบทุกด้านของที่ดินโดยเป็นระเบียงรอบด้านนอกเพื่อป้องกันความร้อน เข้าสู่ภายในตัวอาคารและเป็นระเบียงด้านในหน้าห้องต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ทั้งหมด

ผนังระเบียงเป็น กระถางที่ใช้พืชในโครงการ นอกจากการป้องกันความร้อนแล้วยังเป็นวิวที่ลดทอนตัวอาคารให้ดูสบายตาและกลมกลืนกับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ

LOCATION

Bang Len , Nakhon Pathom, Thailand

CLIENT

Salana (Thailand)

TEAM

Decco Engineering, Design Partner

TYPE

Education + Research

SIZE

6,000  m2

PROJECT WEBSITE

www.salana.co.th

Share