Apple Auto Auction

Project Description

Apple Auto Auction

โครงการ อาคารประมูลรถยนต์และ ศูนย์อาหาร อาคารพาณิชยกรรม บนพื้นที่ ประมาณ 45 ไร่ ย่านถนนบางนา-ตราด กม.4 กรุงเทพมหานคร เป็นการร่วมทุนของ Apple Auto Auction จากประเทศญี่ปุ่น  กลุ่มเอ็มบีเค

การออกแบบการวางผังนั้นออกแบบโดยให้อาคารพาณิชย์อยู่ด้านหน้าที่ดิน ต่อด้วยศูนย์อาหาร พื้นที่จอดรถของลูกค้าและอาคารประมูล พื้นที่สต็อกรถยนต์ 3000 คัน ตามลำดับ

อาคารประมูลรถยนต์ เป็นอาคารที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างได้รวดเร็ว โดยมีการระบายอากาศธรรมชาติและการใช้แสงธรรมชาติ เข้าสู่ภายในอาคารสำหรับกิจกรรมการประมูลที่มีผู้คนและรถยนต์ขับวนเข้ามาในอาคารเป็นจำนวนมากในเวลาประมูล โดยมีทั้งพื้นประมูลโดยการยกมือ และพื้นที่ประมูลทาง Internet

ผนังอาคารจึงเป็นถูกออกแบบให้ทำงานเสมือนเครื่องจักรสาน ที่มีรูระบายอากาศและให้แสงผ่านโดยไม่ถูกฝนสาดขณะมีการประมูลในหน้าฝน  ซึ่งใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในระบบอุตสาหกรรม ก่อสร้างของไทยและยังดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาว

ความสูงของอาคารประมูลถูกออกแบบให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร เพื่อการถ่ายเทอากาศ อันเนื่องจากไอเสียรถยนต์ที่วิ่งเข้าสู่ภายในอาคาร

พื้นที่ศูนย์อาหาร พื้นที่สำนักงานและพื้นที่ประมูล เป็นพื้นที่ๆเชื่อมต่อกันทั้งหมด เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี

LOCATION

Bankok, Thailand

CLIENT

Apple Auto AuctionZ(Japan) Thanachart(Thailand) MBK(Thailand)

TEAM

Decco Engineering + G Plus, Design Partner

TYPE

Commercial

SIZE

12,000  m2

PROJECT WEBSITE

Share