Ahh kard d Restaurant and Cafe

Project Description

Ahh kard d Restaurant and Cafe

อากาศดี เป็นชื่อโครงการที่เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ ที่เป็นการปรับปรุงจากอาคารบ้านเดิมที่สร้างในช่วง 1980 โดยมีการปรับปรุงอีกครั้งในช่วง 1990  แม้ที่ตั้งโครงการจะอยู่ในซอยที่ค่อนข้างลึกแต่ก็อยู่ในเขตเมืองและก็มีส่วนดีต่อโครงการที่ได้ต้นไม้และความสงบมาพร้อมๆกัน  โครงสร้างอาคารและผนังเดิมของบ้านนั้น ไม่ได้เปิดผนังที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สนามมากนัก รวมทั้งปัญหาการระบายน้ำออกสู่สาธารณะ แนวความคิดในการออกแบบมุ่งหวังให้เกิดสถาปัตยกรรมที่มีความถ่อมต่อพื้นที่และให้ความรู้สึกเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน วัสดุไม้ธรรมชาติ กระจก ผิวปูนที่ไม่ได้ฉาบเรียบมาก และบล็อคซีเมนต์ เป็นส่วนผสมหลักของวัสดุในการออกแบบ เพื่อให้อาคารเป็นแบคกราวน์ ให้เจ้าของโครงการได้เพิ่มเติมเรื่องราวของธุรกิจตนเองเข้าไปได้อย่างกลมกลืนต่อไป

LOCATION

Phayathai, Bangkok, Thailand

CLIENT

Ahh kard d Group

TEAM

Ahh kard d Group, Design Partner

TYPE

Hospitality, Renovation

SIZE

400 m2

PROJECT WEBSITE

Share