Thai Parliament

Project Description

Thai Parliament

อาคารรัฐสภาไทย ที่ตั้งโครงการที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา แนวคิดของการออกแบบรูปทรงอาคารใช้แนวคิดเชิงสัญลักษณ์ของ ประเทศที่พัฒนาผ่านเกษตรกรรม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ที่เลี้ยงคนทั้งประเทศ แสดงถึงการหลอมรวมคนทั้งชาติเข้าด้วยกันจากสังคมเกษตรกรรม โดยไม่มีความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อและมีความเสมอภาคทางสังคม

ผนังอาคารเป็นผนังที่ออกแบบโดยใช้ระบบปรับอากาศเป็นการถ่ายเทอากาศธรรมชาติ โดยการทำเป็นพื้นที่ ถ่ายเทความร้อนและความเย็นระหว่างภายนอกกับภายในอาคารในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร และให้ความสว่างไสวริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอาคารที่สร้างความเป็นมิตรกับประชาชนมากกว่าอาคารราชการทั่วๆไป

LOCATION

Bangkok, Thailand

CLIENT

Government of Thailand (Thailand)

TEAM

Thaa, Design Partner

TYPE

Civic+Cultural

SIZE

300,000 m2

PROJECT WEBSITE

Share