House At Sukhumvit101.1

Project Description

House At Sukhumvit101.1

บ้านสุขุมวิท 101.1 เป็นบ้านที่มีอายุราว 30 ปี ตัวบ้านมีระยะเสาที่แคบและความสูงของเพดานที่น้อย ความแตกต่างของโครงนี้ในอดีต คือ สนามส่วนตัวหลังบ้าน ที่มีพื้นที่กว่า 120 ตร.ม.

เจ้าของโครงการจึงต้องการปรับปรุงให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยให้พื้นที่ภายในบ้านมีความสัมพันธ์กับสนามให้มากที่สุด

ในโครงการนี้ประกอบไปด้วย อาคาร 2 อาคาร คือ “อาคาร 2 ชั้น” ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และ”อาคาร 3 ชั้น” ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นอาคารสำหรับ รับประทานอาหาร ครัวไทย ห้องพักแขก ส่วนของแม่บ้าน และพื้นที่ซักผ้าตากผ้าที่ชั้น 3

ด้วยข้อจำกัดของความสูงของฝ้าเพดานแต่ละชั้นของอาคารเดิม  พื้นชั้นสองบางส่วนจึงถูกทุบออกเพื่อให้เพดานของชั้น 1 สูงขึ้น และโครงสร้างหลังคาของบ้านได้ถูกเปลี่ยนใหม่หมดและออกแบบให้เป็นหลังคารูปทรงจั่วที่มีฝ้าเพดานสูงไม่น้อยกว่า 3.2-3.5 เมตร การแก้ปัญหาระยะเสาถี่ๆนั้นทำได้ด้วยการ เคลียร์ผนังทึบออกทั้งหมดและรวมพื้นที่ของชั้นล่างให้เป็นพื้นที่เดียวกัน โดยเอาฟังกชั้นที่ต้องใช้งานหนัก เช่น ครัวไทยและซักล้าง ออกไปอยู่อาคาร 3 ชั้นด้านหลัง ผลลัพธ์ที่ได้เกิดเป็นบ้านที่มีบรรยากาศ แบบรีสอรท์ในเขตภูมิประเทศร้อนชื้น (Tropical Architecture)

LOCATION

Sukhumvit 101.1 Road, Bangkok, Thailand

CLIENT

Private Resident

TEAM

Global Designs, Design Partner

TYPE

Renovation,Residential

SIZE

600  m2

PROJECT WEBSITE

Share